Liepāja Classic 2018

Aicina:
 
Liepājas pilsēta
 
Atbalsta:
 
 

2018. gada Liepājas atklātais čempionāts fitnesā un bodibildingā
„Liepāja Classic 2018”

NOLIKUMS:

1. Mērķi un uzdevumi

• Bodibildinga un fitnesa popularizēšana starp Latvijas iedzīvotājiem;
• Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
• Jauniešu piesaistīšana aktīvam dzīvesveidam, t.sk. kultūrisma un atlētiskā fitnesa nodarbībām;
• Stiprāko Latvijas sportistu atlase nacionālās atlases veidošanai.

2. Vieta un norises laiks

Čempionāts norisinās 2018. gada 9. jūnijā pulksten 13.00 Liepājas Latviešu biedrības nama telpās. Adrese: Liepāja, Rožu laukums 5/6.

3. Organizācija un vadība

• Čempionātu organizē biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme” (NAC Latvia – Kurzeme).
• Galvenā tiesnese un tiesnese-sekretāre: Kseniia Varfalomeeva.
• Čempionātā dalībniekus vērtē arī starptautiska neatkarīgā tiesnešu žūrija septiņu cilvēku sastāvā.
• Čempionāta norises valodas: latviešu, krievu un angļu.

4. Dalībnieki

Sieviešu fitnesa kategorijas:

1. Bikini II. Augums līdz 167 cm.
Vērtētas ķermeņa proporcijas, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

2. Bikini I. Augums no 168 cm.
Vērtētas ķermeņa proporcijas, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

3. Shape.
Vērtēta proporcionāla ķermeņa muskulatūra, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama pārspīlēta muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

Vīriešu fitnesa kategorijas:

1. Men’s Physique. Modeļi. Maksimālais svars = augums cm – 100.

Vērtēta auguma proporcija, muskulatūras reljefs, ādas tonuss un veselīgs izskats. Pinnes, strijas, neatbilstoši, netīri šorti tiks uzskatīti par mīnusiem, vērtējot modeļu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek vienā raundā. Notiek obligāto pozu salīdzināšana.

2. Mr. Athletic.
• Līdz 170 cm, svara attiecība pret augumu – 100+2kg;
• 171– 175 cm, svara attiecība pret augumu – 100+2kg;
• 176 -180 cm, svara attiecība pret augumu – 100+3kg;
• virs 181 cm, svara attiecība pret augumu – 100+4kg;

Vērtēta auguma proporcija, izteikts muskulatūras reljefs un ādas tonuss. Neatbilstošs, netīrs skatuves apģērbs tiks uzskatīti par mīnusu, vērtējot atlētu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek divos raundos. Pirmajā notiek obligāto pozu salīdzināšana, bet otrajā – sportists veic savu brīvo kompozīciju, iekļaujot obligātās pozas, mūzikas pavadījumā.

Vīriešu bodibildinga kategorijas:

1. Bodybuilding Novice. No 1994. dz.g. un vecāki;
2. Bodybuilding Juniors – 23. No 1995. līdz 1998. dz.g.;
3. Bodybuilding Teenagers -19. No 1999.dz.g. un jaunāki;
4. Bodybuilding Class II. Bodibildings II (Augums līdz 175 cm);
5. Bodybuilding Class I. Bodibildings I (Augums virs 175 cm).

Vērtēta auguma proporcija, izteikts muskulatūras reljefs, kopējās muskulatūras apjoms un ādas tonuss. Neatbilstošs, netīrs skatuves apģērbs tiks uzskatīts par mīnusu, vērtējot atlētu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek divos raundos. Pirmajā notiek obligāto pozu salīdzināšana, bet otrajā – sportists veic savu brīvo kompozīciju, iekļaujot obligātās pozas, mūzikas pavadījumā.

*Organizatoriem ir tiesības mainīt kategoriju daudzumu, atkarībā no pieteiktā dalībnieku skaita.

5. Dalības maksa

Pieteikšanās:
• On-line līdz 26.05. – 20 EUR
• On-line No 27.05. līdz 07.06. – 25 EUR
• Čempionāta dienā klātienē 09.06. – 30 EUR

Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz čempionāta dienai nav pārskaitīta, čempionāta dienā jāmaksā pilna maksa!

Dalībniekiem, kuri uz čempionātu neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Piesakoties dalībai čempionātam, sportists klātienē apņemas uzrādīt pasi vai personu apliecinošu dokumentu, kā arī rakstiski apliecināt, ka ir konsultējies ar ārstu un uzņemas visu atbildību par savu veselības stāvokli.

6. Dalības maksā iekļauts

• dalībnieka numurs;
• grimētava, duša;
• čempionātam sagatavota skatuve;
• dzeramais ūdens;
• medicīniskā palīdzība;
• balvas no čempionāta sponsoriem un atbalstītājiem;
• profesionāli fotogrāfi čempionāta laikā.

7. Dalībnieku iepriekš reģistrācija on-line

Lai veiktu reģistrāciju on-line līdz 2018. gada 7. jūnijam:
• mājaslapā nackurzeme.lv tiek aizpildīta čempionāta “Liepāja Classic 2018” pieteikuma forma;
• un pārskaitīta dalības maksa uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk čempionāta nolikumā norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme”
Reģ. nr. 40008262424,
A/S SEB banka
UNLALV2X,
LV36UNLA0055000354471

Maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds un kategorija.

*Reģistrējoties čempionātam on-line, sportists apņemas klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
*Reģistrējoties čempionātam on-line, sportists klātienē iesniedz sagatavotu kvalitatīvu mūzikas ierakstu vienas minūtes garumā CD vai USB formātā.

8. Dalībnieku reģistrācija čempionāta dienā klātienē

Čempionāta dienā, 9. jūnijā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 Liepājas Latviešu biedrības namā. Reģistrāciju veic čempionāta galvenā tiesnese.

Reģistrējoties čempionātam klātienē atlēts:
• apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).;
• aizpilda čempionāta dalības pieteikumu;
• samaksā dalības maksu skaidrā naudā;
• iesniedz sagatavotu kvalitatīvu mūzikas ierakstu vienas minūtes garumā CD vai USB formātā.

9. Čempionāta programma

Reģistrācija: 10:00 – 12:00
Tiesnešu koleģiālā sanāksme: 12:00 – 13:00
Čempionāta norise: 13:00 – 16:00

*Kategoriju secība un laiki tiks izvietoti čempionāta dienā.

10. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek noteikti pēc mazākās iegūto punktu summas. Pie vienādas iegūto punktu summas, pārsvars ir tam sportistam, kuram tiesnešu kolēģija ir piešķīruši lielāku augsto vietu skaitu.

11. Apbalvošana

Visi uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti:
• 1.-3. vieta – kausi un diplomi;
• 4.-6. vieta – medaļas un diplomi.

Vairāku čempionāta kategoriju laureāti papildus citiem apbalvojumiem saņem arī naudas balvas:

Bikini II
1. vieta – 50 EUR

Bikini I
1. vieta – 50 EUR

Shape
1. vieta – 100 EUR
2. vieta – 60 EUR
3. vieta – 40 EUR

Men’s Physique. Modeļi
1. vieta – 50 EUR

Mr. Athletic
1. vieta – 100 EUR
2. vieta – 80 EUR
3. vieta – 60 EUR

Bodybuilding Juniors – 23
1. vieta – 80 EUR
2. vieta – 50 EUR
3. vieta – 30 EUR

Bodybuilding Teenagers -19
1. vieta – 50 EUR

Bodybuilding Class II
1. vieta – 250 EUR
2. vieta – 200 EUR
3. vieta – 150 EUR

Bodybuilding Class I
1. vieta – 250 EUR
2. vieta – 200 EUR
3. vieta – 150 EUR

Visiem čempionāta dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, apbalvojums netiks izsniegts.
Saņemot naudas balvas, čempionāta dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

12. Protesti

Jebkurš čempionāta dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis neatbilstoši novērtēts var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim, norādot precīzu protesta prasību. Pretenzija pēc savas kategorijas apbalvošanas beigām jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā čempionāta galvenajam tiesnesim, iemaksājot 50 EUR, kas tiek atgriezti, ja pretenzija tiek apmierināta. Pretenziju izskata galvenais tiesnesis un starptautiskā neatkarīgā tiesnešu žūrija septiņu cilvēku sastāvā.

13. Diskvalifikācija

Par atrašanos čempionātā alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.
Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību.
Par nesportisku ķermeņa formu.

14. Rezultāti

Dalībnieku vārds, uzvārds, čempionātā sasniegtā vieta tiks ievietoti mājaslapas nackurzeme.lv čempionāta „Liepāja Classic 2018” sadaļas “Rezultāti” attiecīgajā kategorijā divu dienu laikā pēc sacensībām.

15. Izdevumi

Organizatori sedz visus čempionāta rīkošanas un organizēšanas saistītos izdevumus. Ceļa izdevumus, ēdināšanas, kā arī citus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieka piedalīšanos čempionātā, sedz sportists.

16. Čempionāta nolikums, tā izmaiņas

Organizatori nav atbildīgi, ja čempionāta dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro čempionāta nolikumu.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Informāciju var saņemt pa tālruni 22007057 vai pa e-pastu info@nackurzeme.lv.
Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti čempionāta nolikumā.
Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 27.04.2018.

17. Personas datu aizsardzība

Biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme” kā čempionāta organizators ciena čempionāta dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Datu privātuma politiku iespējams iepazīties Nackurzeme.lv mājaslapā.

Datu pārzinis ir Biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme”, adrese: Liepāja, Ugāles iela 1/3-132.

Piesakoties čempionātam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei čempionāta organizēšanas vajadzībām. Čempionāta rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, svaru, garumu, valsti, mobilā tālruņa numuru, e-pastu un izvēlēto kategoriju. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka kategorija, vārds, uzvārds un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz e-pastu info@nackurzeme.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas čempionāta dalībniekiem.

Jebkurā brīdī čempionāta dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Čempionāta dalībnieki, piesakoties čempionātam, piekrīt čempionāta laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai čempionāta organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.nackurzeme.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties čempionātam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām čempionāta informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@nackurzeme.lv.

Nolikumu apstiprināja:

NAC Latvia-Kurzeme vadītājs Juris Dambītis

Federācijas NAC Latvia prezidents Jurijs Gucāns


 

"NATIONAL ATHLETIC COMMITTEE LATVIA -KURZEME"

Ugāles iela 1/3-132, Liepāja, LV-3407 Е-mail: info@nackurzeme.lv Web: http://www.nackurzeme.lv